HÌNH ẢNH HỆ THỐNG TÁI CHẾ DẦU NHỚT THẢI

Các hệ thống tái chế nhớt thải của Nam Côn Sơn Tech:
- Hệ thống chưng cất HVD-E tái chế dầu nhớt thải thành dầu gốc
- Hệ thống chuyển hoá dầu nhớt thải thành dầu nhiên liệu (WO2F)

 
tai-che-nhot-thai